Jubiliejus, gimtadienis...

Nr.1
Tegul džiaugsmo daina netyla metais 
Ir smulkmenos lai niekad negraužia širdies. 
Tegul didelės mintys ir užmojai platūs,
Visada Tavo žingsnius te lydės! 
Nr.2
Tegul žiedai išpuoš kiekvieną šventę, 
Kaip veidą puošia lūpų šypsena, 
Tegul krūtinės džiaugsmas neaplenkia, 
Ir laimė nesibaigia niekada... 
Nr.3
Kažko nepaprasto ir stebuklingo, 
Krentančio tiesiai į rankas... 
Saulės ir sniego verčiančių šypsotis, 
Begalinės laimės ir meilės... 
Nr.4
Te niekad neapleis Energija sparnuota,
Ir akys šilumą Jaunatvišką teskleis.
Darbai sėkme apvainikuoti,
Į gražų tikslą eiti leis!
Nr.5

Gimtadienio proga linkim visko, kas paprasta,
bet gražu - laimės ir pilnatvės jausmo,
didelių svajonių ir jų išsipildymo, linkim išmokti nepasiduoti,
iš gyvenimo kiekvieną dieną norėti daugiau nei norėjai vakar
ir kad tave visada suptų patys brangiausi žmonės

Nr. 6
Jaunystė - tai džiaugsmas Ir šėlsmas širdies
Tau linkim šviesios Ir gražios ateities
Lai virsta tikrove Gražiausi sapnai
Tegul tave neša Svajonių sparnai...
Nr. 7
Eik gyvenimo saulės sutikti,
Neškis šypsenas, laimę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti,
Kas svajonėse bus tau brangu.
Jeigu skausmas ranką ištiestų
Netikėk, kad laimės nebus.
Tu gyvenki, šypsokis ir džiaukis,
Nes gyvenimas žmogui brangus.
SU GIMTADIENIU
Nr. 8
Neskaičiuok kiek metų praėjo,
Neskaičiuok draugų ir darbų,
Ir brangink ne tai, ką turėjai,
O brangink kas liko tau po jų.
Nr. 9
Tu - mano laimė, džiaugsmas ir svajonė
Tu - mano meilės nuostabūs sparnai.
Myliu Tave dabar ir amžinai,
Tau visos mintys,
Tau visi troškimai.
Tau visas darbas, ir visi sapnai,
Aš nežinau, ką ruošia mums likimas,
Myliu Tave dabar ir amžinai...
Nr. 10
Tu nepaprastai esi mums reikalinga.
Tavo meilės švelnumas lyg duona ant stalo.
Tu esi mums gera, linksma, išmintinga
Mes Tave mylėsim, nes esi lyg saulė.
Tavo akys džiaugsmingos veda mus į tolius.
Šimtmečio kelionėj mums esi pasaulis,
Kuriam mes gyvenam lyg svajonių rojuj
Nr. 11
Tavo širdis – gerumo sodas,
Vaisius jo saujom dalinai.
Tespindi meilės švelnūs klodai
Ir išminties tavosios vėriniai.
Nr. 12
Tegul liepsnoja širdys taurumu,
O darbo dienos jums neslėgs pečių,
Likimas negailės gražių dienų,
Svajotos laimės ir šviesių minčių.
Nr. 13
Tegul širdis tiktai pavasarius skaičiuoja
Užkėlus rudeniui vartus.
Tegul visi ateinantys rytojai
Saulėti ir laimingi bus.
Nr. 14
Te bus gyvenimas kaip srauni upė,
Aplenkus užtvankas, stačius slenksčius,
Svajonių laivą ant bangų pasupus,
Nuneš į laimės vandenis šviesius.
 Nr. 15
Aš su Tavimi drauge švenčiu!
Ir saulės šypsnį tau siunčiu!

 Vestuvių proga...

Nr. 16
Kai eisit, eikit tik kartu per žemę,
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau,
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų,
Lašelį laimės gerkite pusiau...
Nr. 17
Gyvenimas - tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!
Nr. 18
Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti...
Nr. 19
Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim,
Abiems Jums laimės didelės!

Meilės žodžiai, Šv. Valentino dienos proga.

Nr. 20
Myliu tave, kai esi arti.
Myliu tave, kai esi toli.
Myliu tave, kai tu miegi.
Myliu tave, kai pabundi.
Myliu tave, visa širdimi.
Nr. 21
Tau širdį – raudoną rubiną,
Pulsuojančią meilės audringu krauju,
Tau jausmą – saldžiausiąjį vyną,
Kuris nesibaigs, kolei būsim kartu.
Svajonę – lyg kelrodę žvaigždę -
Įteiksiu šį vakarą tau dovanų,
Atverk man duris užrakintas
Į savo pasaulį, ten tiek daug spalvų.
Nr. 22
Aš ir Tu - pasaulis.
Aš ir Tu - neišmatuotas gylis.
Aš ir Tu - triukšmingas uostas.
Aš ir Tu - neatrasta sala.
Kelias tolimas, dulkėtas
Eina dviese tuo keliu.
Dviese susikibę rankom - AŠ ir TU.